одржана Скупштина клуба

У петак 06.08.2021 је одржана Скупштина клуба. За председника клуба је, уместо досадашњег председника Дејана Пашина који је дао оставку, изабран Димитрије Бјелош. У наставку се налази записник са скупштине.

“ Записник са редовне годишње скупштине ОФК Стари Град:

На основу Статута ОФК „Стари град“ (у даљем тексту Клуб), у петак 06.08.2021.г. са почетком у 18.00 часова, у просторијама МЗ „Стари Град“ у Бачкој Паланци, заказана је Скупштина Клуба, са предложеним следећим дневним редом:

  1. Формирање радних тела
  2. Оставка актуелног Председника
  3. Избор новог Председника
  4. Разно

Утврђено је присуство 23 од 40 чланова Скупштине Клуба, чиме је испуњен кворум и могло се приступити гласању о усвајању Дневног реда, који је једногласно усвојен.

А.Д. 1

На основу 1. тачке Дневног реда, за радно тело предложени су и изабрани: Илија Гостовић, Светозар Бошков и Драган Стевановић, који ће уједно и водити Записник о раду Скупштине.

А.Д. 2

У име оправдано одсутног Председника Дејана Пашина, његову изјаву је присутним члановима Скупштине прочитао Драган Стевановић. Између осталог, Пашин је истакао да због пословних и приватних обавеза не може више испуњавати сложене послове које намеће место Председника Клуба, те се захвалио на подршци и сарадњи свим пријатељима Клуба и истакао да подноси неопозиву оставку на место Председника.

А.Д. 3

Радно тело је позвало чланове Скупштине да дају предлоге за избор новог Председника Клуба. Једини предлог за новог Председника је Димитрије Бјелош и приступило се гласању. Радно тело је утврдило да је овај предлог једногласно усвојен и констатовано је следеће: ДИМИТРИЈЕ БЈЕЛОШ је ПРЕДСЕДНИК ОФК „СТАРИ ГРАД“.

Председник се потом обратио Скупштини и захвалио на подршци, а посебно на раду бившег Председника Пашина. Истакао је да је Клуб напустио досадашњи главни финансијер те да ће за функционисање Клуба у наредном периоду бити потребна велика помоћ пријатеља Клуба, а наравно и привредних субјеката. Председник је пред Скупштину изнео и свој предлог чланова УО Клуба. Предложио је следеће чланове УО Клуба: Стево Бјелош, Зоран Тртић, уједно и Технички Директор, Дамир Бајић, Илија Мишков. Максим Миладиновић, Светозар Бошков, Пера Конц, Зоран Петровић, Огњан Иванчић, Влајко Топалов, Бранко Бјелош, Лазар Козић, уједно и Директор стадиона, Стеван Сремац и Пашин Дејан. Овај предлог је једногласно прихваћен од стране Скупштине. Председник је, на основу Статута, предложио да  Стевановић Драган и у наредном периоду обавља функцију Генералног секретара Клуба, Мирослав Бјелош функцију Спортског Директора, а да економ Клуба и даље буде Слободан Ђекић, што је и прихваћено једногласно. Тиме је завршено и са овом тачком дневног реда.

А.Д. 4

Прешло се и на последњу тачку дневног реда, по којој се нико није јавио за реч и тиме је закључено заседање Скупштине ОФК „Стари град“.

Бачка Паланка, 06.08.2021″