Спорне ситуације са утакмице Стари Град – Хајдук 1912

спорне ситуације са утакмице Стари Град – Хајдук 1912