Стари Град – Хајдук 1912 (Кула) 0:1 (0:1), снимак утакмице

Стари Град – Хајдук 1912, снимак утакице